ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1. De huurder engageert zich het materiaal zorgvuldig te behandelen in goede staat weer in te leveren. De huurder zal bovendien het materiaal in de juiste omgeving en onder de juiste omstandigheden gebruiken.

2. Voor de particuliere klant gebeurt de betaling bij ophaling. Totaalbedrag is de huurprijs + de borg. Het bedrag van de borg is afhankelijk van het gehuurd materiaal. Betaling is mogelijk cash of via payconiq. Voor professionele klanten is betaling via factuur ook mogelijk. Dit kan na het overmaken van de BTW-nummer. Rent4your-event behoudt wel het recht om ook de professionele klant te verzoeken cash of via payconiq te betalen.

3. De borg wordt terugbetaald als het materiaal in dezelfde staat wordt teruggebracht als het wordt meegegeven. Dit betekent ook: kabels opnieuw ordelijk ingepakt, alles in de juiste zakken, geen vuiligheid op de kabels of het materiaal. Indien dit niet het geval is, wordt de borg ingehouden en wordt de huurder aansprakelijk gesteld voor eventuele bijkomende kosten. Bij professionele klanten wordt de schade gefactureerd.

4. Onderverhuur is niet toegestaan.

5. Het materiaal moet op de domicilie van de verhuurder afgehaald en teruggebracht worden. Levering, installatie en ophaling is ook mogelijk. Voor deze dienst wordt een offerte op maat opgemaakt.

6. Tijdens de huurperiode is het risico voor diefstal, schade,verlies volledig ten laste bij de huurder.

7. Rent4your-event is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het geleverde materiaal, maar is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van het materiaal van de klant. Ook een eventuele incomptabiliteit met het materiaal van de klant is niet de verantwoordelijkheid van Rent4your-event.

8. Rent4your-event is niet verantwoordelijk voor de materiële of immateriële schade die wordt aangericht door gebruik van het gehuurde materiaal.

9. Indien het materiaal niet op het afgesproken tijdstip kan teruggebracht worden, moet de verhuurder hier telefonisch van op de hoogte gebracht worden. Indien dit niet gebeurt, wordt een boete aangerekend = de huurprijs van 1 dag.

10. Rent4your-event zal steeds open kaart spelen over de kwaliteit en eigenschappen van het gehuurde materiaal en is dus niet verantwoordelijk als het materiaal niet aan de verwachtingen voldoet.

11. Een bestelling moet steeds schriftelijk bevestigd worden. Dit kan online of per e-mail. Indien de klant zich akkoord verklaart met de offerte, verklaar hij/zij zich automatisch ook akkoord met de algemene voorwaarden. De klant zal hier steeds van op de hoogte gebracht worden.

12. De huurder verbindt zich ertoe bij annulatie van de opdracht de volgende annulatiekosten te betalen aan Rent4your-event:
• 100% van de prijs bij annulatie, de dag vóór het evenement of de dag zelf.
• 75% van de prijs bij annulatie, minder dan 2 dagen vóór het evenement.
• 50% van de prijs bij annulatie, minder dan 14 dagen vóór het evenement.

Bij een no-show wordt uiteraard ook de volledige huurprijs gevorderd.

13. Rent4your-event is niet verantwoordelijk voor een aanvraag bij SABAM of een andere instantie.